ICSE Toppers
2022-2023

TORSA CHAKRABORTY

96.60%

MANYATA CHATTERJEE

96.40%

SHEIKH RAISA

96.20%

SNIGDHA DAS

96.00%

KULSUM SHAHID

95.80%

SARAH EJAZ

95.20%

HIFZA SHAHNAWAZ

94.60%

AFIYA AMIN

94.40%

INSHARAH FATHMA

94.00%

SURAH KHAN

94.00%

ZAHAVA HOSSAIN

93.60%

PEONY ROY

93.40%

ARATRIKA GHOSH

92.80%

LIZNA MOLLA

92.40%

AYUSHI DAS

92.40%

SHARANYAA GHOSHAL

92.20%

PARI SARAFF

91.80%

ZOHA WASIM

91.40%

PRATYASHA BANERJEE

91.20%

SIDRA ASHRAF

91.00%

MARIYAM MURTAZA TINWALA

90.80%

INAARA AMIN

90.40%

SUSHRITA PAL

90.40%

SANA FIRDAUS

90.20%

PRAJNYAISHI BOSE

90.00%

2021-2022
2020-2021