ICSE Toppers 2021

ARUNIMA BISWAS

96.8%

MAHEK GUPTA

96.6%

TRIPTI JAISWAL

96.4%

INDRAKSHEE DAS

96.4%

SRIJA ROY CHOWDHURY

96%

QUARIA TASNEEM KHAN

95.8%

AIREEN JAWED

95.4%

NAMRATA DAS

94.8%

AHANA SARKAR

94.6%

SHRIJA ROY

94.6%

EKKRA KAUSER

94.4%

SOMALI GHOSH

94.4%

ZEENATH ISLAM

94.4%

TANNISTHA BHATTACHARYA

94.2%

ZARAFSHAN YAAVAR RASHID

94.2%